Máy x quang kỹ thuật số Hàn Quốc (26/09/2013)

MÁY X QUANG KỸ THUẬT SỐ
Model: ECOVIEW 9
Hsx: ECORAY - Hàn Quốc
Cấu hình cung cấp:

-      Tấm nhận ảnh TFT plat panel   

-      Máy phát tia cao tần (500mA/125kVp)

-      Bộ chuẩn trực (Collimator)       

-      Bóng X-Quang (E 7239X-Toshiba-Japan)     

-      Hệ thống phần mềm chụp và xử lý ảnh           

-      Bàn chụp X-Quang di động

-      Giá đỡ Detector di chuyện theo mọi tư thế chụp (Chụp tổng quát toàn thân và chụp phổi).

-      Hệ thống mang bóng X-Quang

-      Trạm làm việc

-      Kết nối
đối tác