Danh mục trang thiết bị y tế cho phòng khám đa khoa    (01/12/2010)

Liệt kê các trang thiết bị y tế cho phòng khám đa khoa, bệnh viện đa khoa tư nhân
Chi tiết

Danh mục thiết bị y tế tuyến xã    (01/12/2010)

Liệt kê danh mục thiết bị y tế cho trạm y tế xã
Chi tiết

Danh mục thiết bị y tế tuyến huyện    (01/12/2010)

Liệt kê danh mục số lượng thiết bị y tế dùng trong bệnh viện tuyến huyện
Chi tiết

Danh mục trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh    (01/12/2010)

Liệt kê danh mục thiết bị y tế cho bệnh đa khoa tuyến tỉnh
Chi tiết

đối tác