Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu    (04/12/2010)

Mẫu tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu
Chi tiết

Phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu    (04/12/2010)

Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu
Chi tiết

Tờ khai trị giá tính thuế hàng nhập khẩu    (04/12/2010)

Mẫu tờ khai trị giá tính thuế hàng nhập khẩu
Chi tiết

đối tác